LEADER projektid

Waide motelli projekt ” Energaikulu optimeerimine”

LEADER projekti investeeringu toel parandasime Waide motelli konkurentsvõimet majutuse, toitlustuse ja autokaravanide teenuse pakkumisel. Energiakulu optimeerimiseks rajasime 50kW päikseelektrijaama. Päikseelektrijaam võimaldab ettevõttele toota rohelist energiat oma tarbeks.

Päikesepaneelidest toodetud elektri mõju Waide motellile:
Mainekujundus, PR võimalus
Motiveeriv signaal kollektiivile
Suurem energiasõltumatus
Innovatsioon koos majanduslikult otstarbeka energialahendusega
Omatoodetud elektrienergia madal hind
Hea kuvand klientidele
Loodussõbralik tootmine
Vähendab ettevõtte ökoloogilist jalajälge