LEADER projektid

Waide motelli projekt “Interneti teel juhitav läbipääsusüsteem“

Projekti toel paigaldati ühele majutusmaja ustele interneti teel juhitav läbipääsusüsteem. Lukusüsteem on mõeldus just hotellidele ja sisse pääseb mitmel viisil. Põhiliselt on kasutusel kiipkaardid aga vajadusel saab külalisele saata meilile või telefonile PIN koodi, millega ta saab toaust avada võtmeta.

 

Waide motelli projekt ” Energaikulu optimeerimine”

LEADER projekti investeeringu toel parandasime Waide motelli konkurentsvõimet majutuse, toitlustuse ja autokaravanide teenuse pakkumisel. Energiakulu optimeerimiseks rajasime 50kW päikseelektrijaama. Päikseelektrijaam võimaldab ettevõttele toota rohelist energiat oma tarbeks.

Päikesepaneelidest toodetud elektri mõju Waide motellile:
Mainekujundus, PR võimalus
Motiveeriv signaal kollektiivile
Suurem energiasõltumatus
Innovatsioon koos majanduslikult otstarbeka energialahendusega
Omatoodetud elektrienergia madal hind
Hea kuvand klientidele
Loodussõbralik tootmine
Vähendab ettevõtte ökoloogilist jalajälge